Mindfulness työssä- AKATEMIA

Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tus antaa valmi­udet työy­hteisöille suun­natun Mind­ful­ness työssä: 8 askelta hyvään työhön® ‑val­men­nu­so­hjel­man itsenäiseen käyttöön.

Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jat saa­vat pääsyn val­men­nu­so­hjel­maan ja saa­vat oikeudet sen tar­joamiseen työy­hteisöille. Koulu­tus antaa myös pääsyn Mind­ful­ness työssä ‑AKATEMI­Aan, saman­henkisten koulut­ta­jien kohtauspaikalle.