Tulevat muuntokoulutukset

Valmis­tut­tuasi Mind­ful­ness-ohjaa­jak­si sin­ul­la on mah­dol­lisu­us koulut­tau­tua Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­si. Seu­raa­vat Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­si muun­tok­oulu­tuk­set ovat kevääl­lä ja syksyl­lä 2021. Kysy lisäti­eto­ja ajanko­hdas­ta alla ole­van linkin kautta.

 

Koulu­tus antaa valmi­udet työy­hteisöille suun­natun Mind­ful­ness työssä: 8 askelta hyvään työhön® ‑val­men­nu­so­hjel­man itsenäiseen käyt­töön, sisältäen kah­den vuo­den lisenssin.

Tämä muun­tok­oulu­tus on suun­nat­tu henkilöille, jot­ka ovat käyneet Inspi­ral Coach­ing Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tuk­sen ja halu­a­vat pere­htyä Mind­ful­ness työssä ‑val­men­nu­so­hjel­maan ja saa­da täy­det oikeudet sen tar­joamiseen työy­hteisöille. Koulu­tus antaa myös pääsyn Mind­ful­ness työssä ‑AKATEMI­Aan, saman­henkisten koulut­ta­jien kohtau­s­paikalle. Lisäti­eto­ja täältä ja tästä link­ki sivus­tolle: mindfulnesstyossa.fi