Yhteystiedot

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan Mindfulness-ohjaajaksi?

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus sopii sin­ulle, jos halu­at oppia ohjaa­jan­taito­ja ja saa­da valmi­udet yksilöi­den ja ryh­mien ohjaamiseen.

Ritva Liisanantti

ritva.liisanantti@inspiralcoach.fi
p. 050 3424842

Yhteydenottolomake

    Halu­an lisäti­etoa seuraavista:
    Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tusMind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tus

    Ilmoit­taudun seu­raavaan koulutukseen:
    Mind­ful­ness Työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tusMind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus